שאלות ההתאחדות לחברי וועדת הפנים של הכנסת בנוגע למדביר דירות

1.      האם מדביר הדירות מוגבל לטיפול במזיקים מסוימים?

2.      לאיזה מזיקים מוגבל מדביר הדירות?

3.      מדוע מגבילים אותו במזיקים אלו ומה החשש והסכנה?

4.      במקרה בו מגיעים שני מדבירים שונים לטפל בשני סוגי מזיקים באותה דירה ויש חשש לפגיעה באדם (הרעלה) – כיצד אמור לדעתהרופא איזה חומר רעיל פגע באדםכיצד יידע הרופא איזה טיפול לתת?

5.      האם אתם יודעים מה היא עונת ההדברה בדירות?

6.      מה יעשה מדביר הדירות בחודשי החורף?

7.      עפ"י החוק החדש מותר לו לרסס עד 16 דירותמדועכיצד הגעתם למספר זה?

8.      עפ"י החוק החדש מותר לו לרסס משרד עד 500 מ'. כיצד הגעתם למספר זה?

9.      נניח ויש משרד בגודל 500 מובתוכו מטבח בגודל 200 מ', האם מותר להדביר מטבח זהמה הבדל בין מטבח זה לבין מטבחבדירת מגורים?

10.  במידה ומדביר דירות הוזמן לריסוס במשרד בגודל 500 מ', לאחר שסיים לרסס מסתבר כי מדובר ב– 700 מ'. על מי חלה האשמהעל המזמין (לקוחאו מבצעוכיצד ייאכף סעיף זה?

11.  נניח ויש סיטואציה שבה מדביר דירות יבצע ריסוס בבניין הכולל 16 דירות ויש 3 ילדים בממוצע בכל דירההאם ריסוס בניין ובו 50ילדים מסוכן פחות מגן ילדים?

12.  האם למדביר הדירות מותר לרסס שטח של חדר מדרגות בבניין מגורים של 8 קומותהאם מותר לרסס חדר מדרגות באותו גודלבבניין משרדים?

13.  האם קיים בידכם דוח המראה על מספר אסונות שאירעו בענף?

 

יש יתרון למדביר דירות לעומת מדביר מוסמךבעוד מדביר מוסמך נדרש לביטוחרישיוןלימודים של שנההיתרי רעליםמדבירהדירות אינו צריך כל אלו והוא למד קורס קצרכיצד יפרסם עצמו מדביר הדירות בלי להטעות את הציבור והאם הוא יהיה מחויב לרשוםבפרסום שהוא מוגבל למזיקים מסוימים?

יש לעגן בחוק שהוא מוגבל למזיקים ואז למדביר המוסמך כן יהיה יתרון.