בעלי תפקידים בהתאחדות

יו"ר

חברי הנהלה

ועדת ביקורת מדבירים / פניות ותלונות הציבור

ועדת מומחים מקצועיים

נציג עיריות

ועדת אתיקה

מזכירות ההתאחדות

 

 

חבר התאחדות המעוניין להציג את מועמדותו לאחד התפקידים יפנה למזכירות ההתאחדות